ВТЍЧАНЕ

ВТЍЧАНЕ1, мн. няма, ср. Отгл. същ. от втичам и от втичам се. Началото на канала при водохващането или главният възел трябва да се проектира така, че да се осигури втичането на необходимите водни количества и да не се допускат пакости. В. Фильов и др., ХК, 20.

ВТЍЧАНЕ

ВТЍЧАНЕ2 ср. Диал. Отгл. същ. от втичам се; затичане1.

Списък на думите по буква