ВТОРА̀ЧА

ВТОРА̀ЧА. Вж. вторачвам и вторачам.

Списък на думите по буква