ВТОРА̀ЧАНЕ

ВТОРА̀ЧАНЕ ср. Диал. Отгл. същ. от вторачам и от вторачам се; вторачване.

— Друга (остар. и диал.) форма: второ̀чане.

Списък на думите по буква