ВТОРА̀ЧЕНОСТ

ВТОРА̀ЧЕНОСТ, -тта̀, мн. няма, ж. Отвл. същ. от вторачен; втренченост.

Списък на думите по буква