ВТО̀РЕНЕ

ВТО̀РЕНЕ ср. Остар. и диал. Отгл. същ. от вторя и от вторя се; повтаряне.

— От Н. Геров, Речник на блъгарский язик, 1895.

Списък на думите по буква