ВТО̀РНИШКИ

ВТО̀РНИШКИ, -а, -о, мн. -и, прил. Рядко. Вторничен. Ранното вторнишко утро бе увито в лека мъгла. Г. Караиванов, П, 27.

Списък на думите по буква