ВТОРО

ВТОРО-. Първа съставна част на сложни думи със значение: 1. Който е втори по ред, напр.: второроден, второсрочен.

2. Който не е най-главният, най-същественият или най-добрият, напр.: второкачествен, второразреден, второстепенен.

3. Който става за втори път, напр.: второженец.

Списък на думите по буква