ВТОРОБРА̀ЧИЕ

ВТОРОБРА̀ЧИЕ, мн. няма, ср. Книж. Втори брак; второженство.

— От Ст. Младенов, Български тълковен речник..., 1951.

Списък на думите по буква