ВТОРОГО̀ДНИЦА

ВТОРОГО̀ДНИЦА ж. Ученичка, която остава в същия клас или курс втора година, която повтаря класа, курса.

Списък на думите по буква