ВТОРОГО̀ДНИЧЕСТВО

ВТОРОГО̀ДНИЧЕСТВО, мн. няма, ср. Повтаряне на един и същи клас или курс в училище. Процентът на учениците, които повтарят класа, е все още значителен .. Тези факти предизвикват тревога у учителите. Ето защо много от тях са решили да преустроят своята работа и постепенно да ликвидират с второгодничеството. ВН, 1962, бр. 3291, 2.

Списък на думите по буква