ВТОРОЖЀНЕЦ

ВТОРОЖЀНЕЦ, мн. -нци, м. Диал. Мъж, женен за втори път.

— От Ст. Младенов, Български тълковен речник..., 1951.

Списък на думите по буква