ВТОРОЖЀНКА

ВТОРОЖЀНКА ж. Диал. Жена, омъжена втори път.

— От Ст. Младенов, Български тълковен речник..., 1951.

Списък на думите по буква