ВТОРОЗАКО̀НИЕ

ВТОРОЗАКО̀НИЕ, мн. няма, ср. Църк. Петата Мойсеева книга от Библията, в която се повтарят накратко наредбите от първите книги (Ст. Младенов, БТР). По устава на нашата черква такива [богослужебни] паремии земат ся .. от следующите книги: бития, .., второзаконие. З. Петров и др., ЧБ (превод), 63.

Списък на думите по буква