ВТОРОКА̀ЧЕСТВЕН

ВТОРОКА̀ЧЕСТВЕН, -а, -о, мн. -и, прил. Който е от второ качество, по-малко добро от първото. Второкачествени плодове. Второкачествена стока.

Списък на думите по буква