ВТОРОКЛА̀СЕН

ВТОРОКЛА̀СЕН1, -сна, -сно, мн. -сни, прил. 1. Който се отнася до втора класа1 на влак, параход и др. Изтегнат сам във второкласното купе на нощния влак, полузадрямал, полубуден, Елховски летеше пак към София. Д. Калфов, Избр. разк., 186. Дойде кондукторът и аз му казах, че имам второкласен билет. Д. Кисьов, Щ, 498.

2. Който не е най-добрият или от най-добрите, който е от по-долна степен, от втора класа2; второстепенен, второразреден. Второкласно произведение. Второкласен хотел.

ВТОРОКЛА̀СЕН

ВТОРОКЛА̀СЕН2, -сна, -сно, мн. -сни, прил. Който се отнася до втори клас в училище. Жадният за знания дванадесетгодишен Георги трябва да напусне училището, за да помага за прехраната на многобройното семейство. Второкласно образование — това е училищният багаж, с който Георги стъпва в живота. Ст. Благоева, ГД, 25-26. Второкласен учебен материал.

Списък на думите по буква