ВТОРОКУ̀РСНИК

ВТОРОКУ̀РСНИК, мн. -ци, м. Студент или ученик от втори курс. В този ден младежите изглеждат по-бодри. Това личи от лицата на всички, .., от твърдите стъпки на второкурсниците, които отиват към мината. ВН, 1958, бр. 2131, 2.

Списък на думите по буква