ВТОРОРАЗРЀДЕН

ВТОРОРАЗРЀДЕН, -дна, -дно, мн. ‑дни, прил. 1. Който по категория или качество е на второ място, не е най-добрият или от най-добрите; второстепенен, второкласен. Той бил настанен в определения за руските емигранти хотел "Континентал", .. — един второразреден за времето си хотел. К. Константинов, ППГ, 345. Оставяше впечатление на добре трениран спортист, макар че на спорта и на физкултурата гледаше като на някаква второразредна занимавка за обикновения човек. ОФ, 1958, бр. 4301, 2.

2. При класификация, подразделяне — който е от втори разред, втора група. Второразредни глаголи.

Списък на думите по буква