ВТОРОРАЗРЀДНИК

ВТОРОРАЗРЀДНИК, мн. -ци, м. Спорт. Спортист, който има спортна квалификация втори разред. Неотдавна в бетоновия завод .. се формира младежка бригада от строители-спортисти .. Много от тях са първоразредници и второразредници. ВН, 1960, бр. 2624, 3.

Списък на думите по буква