ВТОРОСРО̀ЧЕН

ВТОРОСРО̀ЧЕН, -чна, -чно, мн. -чни, прил. 1. Който се отнася до втория учебен срок. Второсрочна бележка. Второсрочен учебен материал.

2. Остар. За военна служба — който продължава след определения срок; свръхсрочен. Надзиратели на пленниците бяха трима души възрастни войници и един старши подофицер на второсрочна служба. Г. Караславов, ОХ II, 49.

Списък на думите по буква