ВТОРО̀ЧАНЕ

ВТОРО̀ЧАНЕ ср. Остар. и диал. Отгл. същ. от второчам и от второчам се; вторачване, второчване.

— Друга (диал.) форма: втора̀чане.

Списък на думите по буква