ВТОРО̀ЧВАНЕ

ВТОРО̀ЧВАНЕ ср. Остар. и диал. Отгл. същ. от второчвам и от второчвам се; вторачване, второчане.

Списък на думите по буква