ВТОРОЮ̀НСКИ

ВТОРОЮ̀НСКИ, -а, -о, мн. -и, прил. Който се отнася до втори юни — ден, в който се почита паметта на Христо Ботев и на

героите, паднали в борба за освобождение. Наведена над масата, тя съсредоточено рисуваше красив второюнски плакат. △ Второюнска заря.

Списък на думите по буква