ВТОРФЯ̀ВАНЕ

ВТОРФЯ̀ВАНЕ, мн. няма, ср. Спец. Отгл. същ. от вторфявам се.

Списък на думите по буква