ВТО̀ЧВАМ

ВТО̀ЧВАМ1, -аш, несв.; вто̀ча, -иш, мин. св. -их, св., прех. Диал. Вкарвам течност от един съд в друг, като я точа, преливам с нещо; втакам1. Вточа в бъчва сладко вино. Ст. Младенов, БТР, 365. вточвам се, вточа се страд.

— От Ст. Младенов, Български тълковен речник..., 1951.

ВТО̀ЧВАМ

ВТО̀ЧВАМ2, -аш, несв.; вто̀ча, -иш, мин. св. -их св. прех. Диал. Втакам2 (във 2 знач.). вточвам се, вточа се страд.

— От Ст. Младенов, Български тълковен речник..., 1951.

Списък на думите по буква