ВТО̀ЧВАНЕ

ВТО̀ЧВАНЕ1 ср. Диал. Отгл. същ. от вточвам1 и от вточвам се1; втакане1.

ВТО̀ЧВАНЕ

ВТО̀ЧВАНЕ2 ср. Диал. Отгл. същ. от вточвам2 и от вточвам се2; втакане2.

Списък на думите по буква