ВТРЕВО̀ЖВАНЕ

ВТРЕВО̀ЖВАНЕ ср. Остар. Книж. Отгл. същ. от втревожвам и от втревожвам се; разтревожване.

Списък на думите по буква