ВТРЀНЧАНЕ

ВТРЀНЧАНЕ ср. Диал. Отгл. същ. от втренчам и от втренчам се; втренчване.

Списък на думите по буква