ВТРЕСА̀

ВТРЕСА̀. Вж. втресвам и втрисам.

ВТРЀСА

ВТРЀСА СЕ1. Вж. втресвам се1.

ВТРЀСА

ВТРЀСА СЕ2. Вж. втресвам се2.

Списък на думите по буква