ВТРЕЩЯ̀ВАМ

ВТРЕЩЯ̀ВАМ, -аш, несв.; втрещя̀, -ѝш, мин. св. -ѝх, св., прех. 1. Рядко. Стряскам, вцепенявам. Момчето спокойно се усмихна, а това още повече втрещи крадеца. Д. Шумналиев, ПЛ, 25. Минахме и във високите сфери на политиката. Бай Петър Данчев ме втрещи с едно категорично изявление. В. Андреев, С, 1972, кн. 11, 148.

2. Остар. и диал. Втренчвам; втрещвам. Чат! Чат! — и Ганчо запрегна пушката .. замерджеля са нещо черно, той втрещи очите си в него и видя, че то са бута и върви. Ил. Блъсков, ЗК, 142. — Как, мила мамо, не аз тряба тебе да простя, но ти мене, отговори момичето, като втрещи пълните си със сълзи очи на майка си. МС, 1883, кн. 4, 51-52.

ВТРЕЩЯ̀ВАМ СЕ несв.; втрещя̀ се св., непрех. 1. От силна изненада, уплаха, стряскане ставам неподвижен, вцепенен, с широко отворени очи. Петко се стрелна в стаята на кмета .. — Кмете! Казвай скоро къде е баща ми! — изкрещя с наболяла душа Пенко. Неговото втурване и сърцераздирателният му вик бяха толкова внезапни, че всички се втрещиха. Някои останаха зяпнали с широко отворени очи и уста, а други изтърваха шишенцата си [с ракията]. П. Здравков, НД, 243. Твърдостта, с която младият човек застана срещу него, и сигурният му жест накараха полицая да се втрещи .. Той гледаше с изблещени очи заспалия човек. З. Сребров, Избр. разк., 43. После вдигна пушката си и методично, като на учение, стовари приклада върху главата му. Просто се втрещих на мястото си. П. Вежинов, ЗНН, 98. Още гавазинът не извадил пищова, тресна изстрел и той се наклони от седлото .. За миг останалите се втрещиха. В. Мутафчиева, ЛСВ I, 240.

2. Диал. Вдървявам се, вцепенявам се от студ (Ст. Младенов, БТР).

3. Остар. и диал. Втренчвам се. Отведнъж тя тури длан на устата си и ласкаво се втрещи в него. — Ууу, аз се разбъбрах, а ти... не си ял! Ст. Даскалов, СЛ, 72. Ти бъди само в себе си, бъди човек... — Човек ли? Че беки съм аз м...? — изкрещяваше Пенчо, като са втрещи у зетя си. Ил. Блъсков, ПБ II, 68.

Списък на думите по буква