ВТУ̀ЛКОВ

ВТУ̀ЛКОВ, -а, -о, мн. -и. Техн. Прил. от втулка. Втулков съединител. Втулков лагер.

Списък на думите по буква