ВТУ̀ЛЧИЦА

ВТУ̀ЛЧИЦА ж. Техн. Умал. от втулка.

Списък на думите по буква