ВТУ̀РГАНЕ

ВТУ̀РГАНЕ ср. Остар. и диал. Отгл. същ. от втургам се; втурване2, втуркане.

Списък на думите по буква