ВТУ̀РКАНЕ

ВТУ̀РКАНЕ ср. Диал. Отгл. същ. от втуркам се; втурване2, втургане.

— От Н. Геров, Речник на блъгарский язик, 1895.

Списък на думите по буква