ВТУ̀РЯНЕ

ВТУ̀РЯНЕ1 ср. Диал. Отгл. същ. от втурям и от втурям се; втурване1.

— От Н. Геров, Речник на блъгарский язик, 1895.

ВТУ̀РЯНЕ

ВТУ̀РЯНЕ2 ср. Остар. и диал. Отгл. същ. от втурям се; втурване2.

Списък на думите по буква