ВТЪ̀ВАМ

ВТЪ̀ВАМ, -аш, несв.; втъ̀на, -еш, мин. св. -ах, св., непрех. Остар. и диал. Обикн. с предл. в. 1. Пропадам, изчезвам под водна или земна повърхност и под. или като попадам в нещо дълбоко; потъвам. Той сети, че нозете му се подсичат, че втъва някъде дълбоко, дълбоко... Ц. Церковски, Съч. III, 50. Уста в усмивка сви Сатанаил, / и в бездната се хвърли той и втъна. П. П. Славейков, Събр. съч. IV, 219.

2. Прен. Навлизам, озовавам се в тъмнина, мрак или се отдалечавам, поради което внезапно се изгубвам от погледа; потъвам. Разбира се, не е нещо обикновено, когато стохиляден град втъне изведнаж в пълна тъмнина. А. Страшимиров, Съч. V, 400.

3. Прен. В съчет. с отвл. същ. Изпадам в сътоянието, означено от съществителното; озовавам се в ново състояние, което ме обхваща изцяло; потъвам. "Опасна змия пробуди в човека Сатана, — жажда за власт пробуди в него Сатана — оттам се родиха царе и патриарси, боляри и царици. И втъна в робия земята". Н. Райнов, КЦ, 14.

4. Прен. В съчет. с мисъл, размисъл и под. Отдавам се всецяло на някакво занимание, на мисъл и под.; потъвам. И втъва Петър в размисли по прежен луд и невъздържан живот с Лалча и други луди-млади връстници, на които той, Петър, беше главатарят .. Припомня той лудории по хора̀ и мегдани, свирни, закачки. Ц. Церковски, Съч. III, 115. И в нови загадки втъна моят ум. Н. Райнов, БЛ, 147.

Списък на думите по буква