ГА ̀̀

ГА1, га̀-га̀ и га̀-га̀-га̀ и (удължено) га̀-а, га̀-га̀-а междум. За наподобяване на звук, крясък, издаван от врана, гарван, патица, гъска и др. Щом съзря червейчето, задрямалата Пухена възглавничка [патенцето] трепна, завтече се към братчето си и викна: — Га! Га! Га! Дай ми го! А. Каралийчев, ТР, 28. Ето ги и тях... Черните гарвани. Те са винаги там, където има битки и мъртви. Да пият очите на мъртвите. Га-гааа... Д. Талев, ГЧ, 476. Излязла стопанка и си гъски мами да идат у дома ѝ: .. А гъските опънали дълги шии, разперили червени ноги, зашавали с крила, отворили кълвуни: "Га-га-га! Не щем у дома да идем!" Д. Манчев, БЕ II, 39. Врана лакома и стара, / пазела със бой и вик / падналия на пазара / от конете ечемик. / .. / — Га-а, га-а, за кога / теб ти трябва ечемик? / — Чик-чирик, за сега. Н. Вапцаров, Избр. ст, 1951, 159.

ГА

ГА2 съюз. Диал. 1. Когато. Забрави туй време, га плачех / за поглед мил и за въздишка. Хр. Ботев, Съч. 1929, 8. Старите ли ще да питат, / га се любят двама млади? П. П. Славейков, Събр. съч. I, 140. "Не казвай — ми думаше — никому ти, / га видиш звездица да пада." К. Христов, Т, 24. Га пристигна Рабрьо юнак / до слънчови чимшир порти, / срещнаха го три девойки. Нар. пес., СбНУ ХLVI, 33.

2. Като. Но кажи какво да правя, / га ма си майко родила / със сърце мъжко юнашко. Хр. Ботев, Съч. 1929, 436.

Га че сложен съюз. Като че. А и стадото му — никакво да се не види! Щом видя звяра, га че се вкамени от страх. О. Василев, ЗЗ, 8. Шофьорът и Петко магазинерът започнаха да стоварват сандъците.Бре, га че олово има вътре! — учуди се магазинерът. Н. Каралиева, Н, 108. Когато дойде до вратата на килията, той усети, че краката му се подвиха, га че беше извървял няколко часа път. Ив. Вазов, Съч. ХХIII, 56. Га че ли сложен съюз. Като че ли. — Комити имало тука? .. — Има, има — отвърна им весело Бачо Киро, га че ли са дошли да го канят и заведат на някакво голямо празненство. Зл. Чолакова, БК, 89.

Списък на думите по буква