ГААЗЍ

ГААЗЍ неизм. прил. Непобедим (почетна титла у турците за герой — победител, особено във война с неверниците). Шейх-юл ислямът заповядал да се споменува в джамиите името на султан Абдул Хамид като гаази, победител: турските войски били завладели на Черно море приморския градец Сохум кале. Хр. Бръзицов, НЦ, 213. Самият турски султан гаази Худавердигяр, както наричат завоевателя на България султан Мурад I, се заинтересувал от тази баня — "Юрюнджек-лъджа", и заповядал да издигнат едно малко, но красиво кубе. П. Делирадев, В, 151.

— От араб. през тур. gazi.

Списък на думите по буква