ГАБАРЍТ

ГАБАРЍТ м. Обикн. мн. 1. Спец. Пределни външни очертания на съоръжение, превозно средство, машина, апарат и др. Мощността, габаритите и теглото на съвременните хидроагрегати имат огромни величини. К. Кузов, ПВС, 110. В едно от златните находища на Урал е изпробвана нова машина за промиване на злато .. За разлика от обикновените драги, тя е много маневрена и с малки габарити. ВН, 1963, бр. 3819, 4. // Желез. Широчината и височината на вагони и локомотиви, въз основа на които се определя големината на тунелите.

2. Лампички на автомобил, които се поставят в двата предни и двата задни края за посочване на пределните му външни очертания. После Дечев запали габаритите [на автомобила] и бавно, на приглушена светлина потегли през локвите. Ч. Шинов, БС, 5.

Строителен габарит. Желез. Най-малкото допустимо разстояние от оста на железопътна линия до мястото, където могат да се разположат сгради и други съоръжения. Товарен габарит. Желез. Пределни външни очертания на вагони и вагонни товари.

— Фр. gabarit.

Списък на думите по буква