ГА̀БЕР

ГА̀БЕР м. Диал. Габър. — Насреща — Сазлъдженската усоя е сива и глуха. Голите буки и мъхнати габери са посинели от студ. П. Росен, ВПШ, 91. Излезе на хълма. Вдясно се простираше скалистият рид, обраснал с габери и лишеи, пожълтял от купчини иглика. Х. Русев, ПС, 60. У габер ми пиле пее, / пиле пее, дори дума. Нар. пес., СбНУ ХLIV, 366.

Списък на думите по буква