ГАБО̀СВАНЕ

ГАБО̀СВАНЕ, мн. ‑ия, ср. Диал. Отгл. същ. от габосвам и от габосвам се.

Списък на думите по буква