ГАБРА̀ЧКА

ГАБРА̀ЧКА ж. Диал. 1. Габрово дръвче. В гората дишаше пролетта. Кората на младите дъбчета и габрачки вече сивееше. М. Яворски, ПОББ, 64.

2. Габрова пръчка. Дядо Габьо, седнал на предний праг [на колата], цъкаше с език, плюваше замислено и от време на време габрачката изплющяваше по гърбовете на биволите. М. Яворски, ХСП, 125.

Списък на думите по буква