ГАБРО̀

ГАБРО̀, мн. няма, ср. Минер. Тъмнооцветена магмена скала със зърнеста структура, която се използва като строителен и декоративен камък. Няколкото крачки до къщата дошлият правеше по мозайка или по цимент, напоследък майсторите постилаха това пространство с блестящия черен камък габро, който къртеха от Грама‑

дата. Н. Инджов, ПП, 77. В новото строителство на София се прилага до известна степен порфировидното черно Ветренско габро. То притежава прекрасни декоративни качества. ВН, 1961, бр. 2967, 4.

— От ит. gabbro.

Списък на думите по буква