ГАВА̀З

ГАВА̀З м. Остар., сега простонар. Гавазин. В Бургас поручик Залевски, черногорците поп Драгович и Контич .. се скриха в къщата на Набокова, в консулството и при гаваза на консула. С. Радев, ССБ II, 417. Те са роднински момичета. Кръстницата им нали се ожени за гаваз Колю. Д. Немиров, В, 56.

— Други форми: кава̀з, кава̀с.

Списък на думите по буква