ГАВА̀ЗКИ

ГАВА̀ЗКИ, ‑а , ‑о, мн. ‑и. Остар., сега простонар. Прил. от гаваз и от гавазин. Не йотиде тънка Янгелина, / не йотиде, та да са заложи, / я йоткачи ситните нахтари, / па разключи пасрите сандъци, / па извади гавазка премяна. Нар. пес., СбНУ ХLVII, 12.

Списък на думите по буква