ГАВА̀ЗЧЕ

ГАВА̀ЗЧЕ, мн. ‑та, ср. Остар., сега простонар. Умал. от гаваз и от гавазин. Прооди, синко Никола, / прооди младо гавазче, / то въз издола да отиде. Нар. пес., СбНУ ХХVI, 32.

Списък на думите по буква