ГАВА̀НИЧКА

ГАВА̀НИЧКА ж. Диал. Умал. от гаваница.

— От Н. Геров, Речник на блъгарский язик, 1895.

Списък на думите по буква