ГАВА̀НКАДЖИЯ

ГАВА̀НКАДЖИЯ, ‑ията, мн. ‑ии, м. Човек, който изработва или продава гаванки; гаванар. Слав познаваше от по-рано тези стари умни майстори железари, гаванкаджии и сарачи. Д. Рачев, СС, 244. — Мирчо! — изправи се той .. — Ст... Не съм никакъв Мирчо, а гаванкаджия от село, твой клиент. Ем. Коралов, ДП, 50.

Списък на думите по буква