ГАВА̀НЦИ

ГАВА̀НЦИ, само мн. Диал. Гаванка (във 2 знач.); захлупци.

— От Н. Геров, Речник на блъгарский язик, 1895.

Списък на думите по буква