ГАВА̀НЧЕСТ

ГАВА̀НЧЕСТ, ‑а, ‑о, мн. ‑и, прил. Диал. 1. Който има широко и плоско лице като гаванка (Т. Панчев, РБЯд).

2. За лице — който е широк и плосък като гаванка. Горкият прашилник беше създание обидено .. Имаше гърди широки, .., лице гаванчесто, чело широко, но ниско и сплощено. П. Р. Славейков, Избр. пр II, 39.

Списък на думите по буква