ГА̀ВКАНЕ

ГА̀ВКАНЕ, мн. ‑ия, ср. Диал. Отгл. същ. от гавкам; джавкане.

— От Н. Геров, Речник на блъгарский язик, 1895.

Списък на думите по буква